Vilkår & betingelser

Det er viktig for oss at du som kunde leser våre vilkår og betingelser, så du vet hva våres policy er.


Her får du lese om våres vilkår og betingelser. Vi vil gjerne gjøre deg som kunde oppmerksom

på disse tingene så det ikke skulle forekomme misforståelser. Ved bestilling hos oss er dette

gjeldene regler uansett.

VILKÅR & BETINGELSER


1.     Bestillinger.


Bestilling av catering må være gjort senest 1 uke før levering skal skje.

Helst så raskt du har det klart. Tidligere du er ute med bestillingen bedre er det for deg og for oss.

Det viktigste er å booke dagen, slik at vi vet vi har kapasitet denne dagen. Antall personer,

leverings sted og hente/leverings tidspunkt må vi få informasjon om uken før leveringen.

Vedrørende endring må dette gjøres senest 1 uke før levering pga bestillinger av varer fra leverandør.


Ved bestilling er det også viktig at vi blir informert om allergier, slik at vi da kan ta hensyn til dette.


Obs! I hektisk sesong som komfirmasjon, julebord etc. er det viktig å bestille så tidlig som mulig,

da det er stor pågang. Vedrørende bestilling på mail, vil det ta noe lengre tid før man får svar.
2.      Kjøring.


Vi har utkjøring alle dager

Hverdager kr 85,00

Helg og helligdager kr 150,00


Gjelder innenfor hele Buskerud

Vedrørende henting av utstyr Kr 350.00,-
3.      Utstyr.


Alle fat, esker, boller, mugger etc. skal være tilbakelevert innen 3 dager. Om man ikke leverer

utstyret tilbake, vil man få tilsendt regning på kostnaden ved innkjøp av nytt utstyr.


Vi vil ikke etterspørre utstyret da vi ikke har kapasitet til å etterspørre, det er da kundens ansvar

å levere utstyret innen tidsfristen vi har gitt.Ønsker man engangs utstyr kan vi ordne dette mot et tillegg.


Ved ødelagt utstyr må det dekkes kostnader ved innkjøp av nytt.
4.      Betaling.Vi har kun kontat betaling ved levering/henting

           I cafen har vi betalingsterminal som tar alle typer kort visa, mastercard osv.

Vi sender også ut faktura, men den må være innbetalt før utleveringen om ikke annet er avtalt.

Ved fakturering belastes kunden med kr 39.00,- i fakturagebyr.

De som har bedriftsavtaler har egen avtale, spør oss om bedriftsavtale om du ønsker dette.


Webdesigne & bilder

Melinda Kind